Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie


ghidelectric.ro
Sambata, 15 Iunie 2024
Ne gasiti si pe:            

Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie


Program national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 26/10/2007

Guvernul Romaniei


Capitolul I - Necesitatea continuarii Programului national


Dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) este o optiune strategica, dat fiind faptul ca inlocuirea lor cu alte sisteme individuale pe gaz nu este posibila din cauza lipsei de resurse si a infrastructurii aferente. Reabilitarea si modernizarea acestor sisteme sunt in concordanta cu Strategia nationala in domeniul eficientei energetice, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 163/2004.
Procesul de integrare europeana necesita aplicarea Directivei nr. 2006/32/CE privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si a Directivei nr. 2004/8/CE privind cogenerarea de inalta eficienta, iar existenta acestor sisteme conditioneaza promovarea cogenerarii ca tehnologie de maxima eficienta in utilizarea gazelor naturale.
In baza alocarii prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la capitolul 82.01 "Industria extractiva, prelucratoare si constructii", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", articolul 02 "Transferuri de capital", alineatul 06 "Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare", a sumei de 30.425.000 lei, destinata cofinantarii nerambursabile a unor proiecte de investitii pentru reabilitarea si modernizarea SACET, prin continuarea programului demarat in anul 2006, se aproba implementarea de catre Ministerul Economiei si Finantelor si Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) a Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007, denumit in continuare Programul national 2007.
ARCE este autoritatea competenta de implementare a Programului national 2007, calitate in care executa analiza tehnica de specialitate pentru determinarea eligibilitatii proiectelor si pentru selectarea acestora.
Cofinantarea se realizeaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor prin transferuri la bugetele locale, in limitele sumelor alocate de la bugetul de stat in acest scop.


Capitolul II - Beneficii si categorii de lucrari aferente Programului national 2007


II.1. Beneficii
Programul national 2007 asigura cofinantarea proiectelor de investitii privind reabilitarea si modernizarea SACET, avand ca beneficiari directi autoritatile administratiei publice locale din unitati administrativ-teritoriale care obtin aceste fonduri, in baza conditiilor legale definite prin prezentul program.
Populatia din mediul urban ale carei locuinte sunt racordate la SACET constituie beneficiarul indirect al Programului national 2007 care prin implementarea noilor tehnologii, cresterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie conduce la reduceri semnificative ale facturilor de energie termica, la cresterea confortului si a sigurantei in alimentarea cu caldura si apa calda menajera.
Se vor inregistra beneficii pe piata de desfacere a echipamentelor de eficienta energetica destinate dotarii SACET si beneficii privind reducerea poluarii mediului ambiant in principal prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera.

II.2. Categorii de lucrari
Programul national 2007 asigura stimulente financiare prin cofinantarea realizarii urmatoarelor tipuri de lucrari de investitii:
a) lucrari pentru reabilitarea si eficientizarea SACET, la nivel de producere, transport si distributie (centrale de termoficare de zona, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice si/sau utilaje performante: cazane de abur si/sau apa fierbinte, schimbatoare de caldura, pompe si alte echipamente cu eficienta energetica ridicata);
b) lucrari pentru producerea energiei in sisteme de cogenerare (centrale termice cu cogenerare, instalarea de grupuri de cogenerare cu motoare termice, alte tipuri de sisteme de cogenerare cu eficienta energetica ridicata);
c) lucrari pentru modernizarea si extinderea retelelor termice de transport si distributie a energiei termice in circuit primar si circuit secundar (magistrale de termoficare, retele termice exterioare de incalzire si apa calda de consum);
d) lucrari pentru automatizarea functionarii sistemelor si instalatiilor si contorizarea consumului de energie termica aferent consumatorilor finali cuplati la SACET;
e) lucrari pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie (energie solara, energie geotermala, energie din biomasa rumegus, alte deseuri de lemn, pompe de caldura);
f) lucrari pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice.


Capitolul III - Obiectivele Programului national 2007


Programul national 2007 concretizeaza aplicarea prevederilor Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, prin facilitarea finantarii proiectelor de investitii rezultate din programele proprii de eficienta energetica intocmite de autoritatile locale.
De asemenea, Programul national 2007 raspunde obligatiilor ce revin Romaniei ca tara care a ratificat prin Legea nr. 14/1997 Tratatul Cartei Energiei si Protocolul Cartei Energiei privind eficienta energetica si aspecte legate de mediu, incheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994, documente in baza carora trebuie aplicate o serie de mecanisme financiare si fiscale de sprijinire a eficientei energetice.
Programul national 2007 sustine implementarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere si distributie centralizate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 882/2004.
Obiectivele Programului national 2007 sunt urmatoarele:
a) realizarea unei reduceri a facturii de energie termica a populatiei cu 15-25%, cresterea confortului si a sigurantei in alimentarea cu caldura si apa calda menajera;
b) stimularea in anul 2007 a unui volum de investitii de peste 400 milioane lei la nivel local, prin cofinantarea de la bugetul de stat de pana la 30% din valoarea totala actualizata a lucrarilor de investitii aferente proiectelor de reabilitare si modernizare a SACET, stimuland atragerea de surse de finantare nerambursabile si sub forma de credite, precum si a parteneriatului public-privat;
c) compensarea efectului reducerii subventiilor pentru energie termica si a efectului cresterii pretului petrolului pe piata internationala asupra facturii pentru populatie;
d) dezvoltarea pietei de servicii energetice in Romania si a pietei de echipamente performante energetic, in special dezvoltarea productiei interne;
e) valorificarea potentialului de resurse regenerabile de energie pe plan local pentru acoperirea cererii de energie termica pentru populatie si inlocuirea sau reducerea cantitatii de combustibili scumpi ori deficitari;
f) reducerea atat a emisiilor poluante in spatiul urban locuibil, generate de utilizarea surselor locale de incalzire, cat si a poluarii globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera.


Capitolul IV - Conditii pentru finantarea si implementarea proiectelor de investitii in cadrul Programului national 2007


Programul national 2007 este conceput dupa criteriile si principiile programelor comunitare, cu respectarea transparentei, nedistorsionarea concurentei si asigurarea respectarii regulilor de piata.
Principalele conditii de eligibilitate pentru proiectele de investitii in domeniul eficientei energetice sunt:
a) initiatorul si beneficiarul proiectului de investitii este o autoritate locala care urmeaza sa atribuie implementarea acestuia, in conformitate cu Regulamentul de selectie a solicitantilor cofinantarilor prevazute in Programul national 2007, prin respectarea reglementarilor in domeniul achizitiilor publice;
b) fundamentarea proiectului de investitii se face printr-un studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea locala si conform cu strategia locala de asigurare a energiei termice sau cu programul propriu de eficienta energetica realizat conform Legii nr. 199/2000, republicata;
c) exista alocare de surse financiare in bugetul local sau posibilitatea de accesare a altor surse de finantare care sa acopere minimum 70% din valoarea proiectului ori a etapei din proiect pentru care se cere cofinantare prin Programul national 2007; in cazul finantarii unei etape, este necesar sa se demonstreze ca rezultatele obtinute pot fi clar identificate si nu depind de realizarea altor etape;
d) proiectul de investitii are la baza indicatori de eficienta energetica si economica: economia de combustibil realizabila, reducerea pierderilor de energie, sustinerea cogenerarii, introducerea contorizarii si facturarii individuale, reducerea costurilor si, respectiv, a facturii pentru populatie etc.;
e) proiectul de investitii introduce tehnologii moderne de producere, transport si distributie si/sau mecanisme moderne de finantare ori contribuie la dezvoltarea pietei de servicii energetice;
f) beneficiarul cofinantarii nerambursabile utilizeaza fondurile primite prin Programul national 2007 numai pentru achizitia de echipamente pentru cresterea eficientei energetice, nu si pentru lucrari de constructii-montaj aferente realizarii investitiei;
g) beneficiarul cofinantarii nerambursabile accepta sa utilizeze etapizat fondurile primite prin Programul national 2007 numai in proportia stabilita in raport cu fondurile proprii;
h) beneficiarul cofinantarii nerambursabile accepta monitorizarea realizarii lucrarilor de investitii respective si evaluarea rezultatelor obtinute dupa punerea in functiune a obiectivelor de proiect, impreuna cu autoritatea competenta care implementeaza Programul national 2007.
Hotarare nr. 1281/2007 privind aprobarea Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007, precum si a Regulamentului de selectie a solicitantilor cofinantarilor cuprinse in acest program


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 26/10/2007


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se aproba Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007, prevazut in anexa nr. 1.
(2) Selectia solicitantilor cofinantarii, conform programului prevazut la alin. (1), se face potrivit Regulamentului de selectie a solicitantilor cofinantarilor, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 2
Masurile prevazute de prezenta hotarare, care sunt susceptibile a fi considerate ajutor de stat, vor fi duse la indeplinire cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, iar ajutoarele de stat se vor acorda numai dupa autorizarea acestora conform legii.
 
13/06/2008 - Acest articol a fost citit de 3118 ori Recomanda
 
 Nota acordata: 2 (data de 62 vizitatori)
 
Produse si servicii ale companiilor Companiile active sunt aici
Alte stiri din categoria "Legislatie"
Stirile anterioare
Asigurarea securitatii utilizatorilor de...
Regulamentul privind racordarea utilizatorilor...
Legea 318/2003, legea energiei electrice abrogata
Modificarea si completarea Legii energiei...
Legea energiei electrice
Stirile urmatoare
Legea privind performanta energetica a cladirilor
Performanta energetica a cladirilor
Racordarea utilizatorilor la retelele electrice...
Functionarea Comitetului de arbitraj
Practici neconcurentiale pe piata de energie
 
Ghidelectric.ro | electrice si automatizari  | TOP STORYNoua BSP41 pentru identificarea simpl─â a tablourilor electrice

imprimanta idenficare tablouri electrice
Firele, cablurile ╚Öi componentele identificate corect v─â ofer─â imediat o imagine clar─â privind modul de func╚Ťionare ╚Öi de conectare a unui tablou electric.


Tablourile electrice pot fi identificate acum mai eficient cu noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41.


Identifica╚Ťi toate blocurile terminale


Noua imprimant─â de identificare a firelor ╚Öi tablourilor BSP41 poate imprima pe etichete de identificare rigide pentru toate m─ârcile majore de blocuri terminale ╚Öi componente pentru tablouri electrice. Cu BSP41, constructorii de tablouri nu mai au nevoie de câte o imprimant─â de etichete rigide pentru fiecare marc─â utilizat─â. Brady Corporation ofer─â o list─â de m─ârci de blocuri terminale care au fost testate în privin╚Ťa compatibilit─â╚Ťii cu noua BSP41.


... Citeste articolul
Login
E-mail:
Parola:
cont nou am uitat parola
Fumeaza electronic
Abonare la newsletter
E-mail:

Portal electric si automatizari din Romania pentru firme cu profil echipament electric si electricieni autorizati


Situri Partenere Portal Electric: https.www.avocatiasiduhnea.ro| fisamedicalaiasi.ro| Rocco Piese | studio 20 | www h2on ro | focusrent ro | melkior | komsitravel ro | www.plantmaster.ro | http www scauneonline ro | Rexed |
Pentru web masteri  |  Harta site  |  RSS Ghid Electric