Regulament privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari


ghidelectric.ro
Sambata, 20 Aprilie 2024
Ne gasiti si pe:            

Regulament privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari


In MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 893 din 28.12.2012 a fost publicat - Regulament privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari -.


CAPITOLUL I
 Scop

 

   Art. 1. -
    Prezentul regulament stabileste cadrul organizat de contractare in regim concurential a energiei electrice pentru clientii finali mari de energie electrica, pe termen mediu, cu respectarea urmatoarelor principii:
   a) transparenta contractarii energiei electrice;
   b) egalitatea de sanse a participantilor la piata;
   c) durabilitatea contractului - asigurarea stabilitatii si continuitatii activitatii clientilor finali mari in conditiile atragerii de finantari de la institutiile financiare pentru partile contractante;
   d) responsabilizarea operatorilor si a participantilor la piata;
   e) eficienta activitatii de contractare;
   f) realizarea unui semnal corect si clar de pret al energiei electrice.

 

   CAPITOLUL II
 Domeniul de aplicare

 

   Art. 2. -
   (1) Prezentul regulament se aplica:
   a) furnizorilor de energie electrica si clientilor finali mari de energie electrica;
   b) operatorului pietei de energie electrica pentru clientii finali mari.
   (2) In pozitia de cumparatori de energie electrica se pot inscrie doar clientii finali mari care achizitioneaza energia electrica numai pentru consumul propriu, fiind interzisa revanzarea energiei electrice achizitionate de clientii finali mari pe aceasta piata, cu exceptia revanzarii catre afiliati pentru consumul propriu al acestora.

 

   CAPITOLUL III
 Definitii si abrevieri

 

   Art. 3. -
    Termenii utilizati in prezentul regulament au semnificatia prevazuta in Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Suplimentar, se definesc urmatorii termeni:
   a) conventie de participare la piata de energie electrica pentru clientii finali mari - conventie standardizata stabilita de operatorul pietei de energie electrica, ce prevede drepturile si obligatiile reciproce dintre acesta si fiecare participant la piata de energie electrica pentru clientii finali mari;
   b) client final mare de energie electrica - orice consumator cu un consum anual mai mare de 70.000 MWh;
   c) oferte de energie electrica - oferte cu caracteristici bine definite privind cantitatea de energie electrica oferita spre cumparare/vanzare, intervalele orare de livrare, durata contractului, pretul solicitat/oferit, precum si conditiile de livrare, plata si garantare, ferm stabilite in momentul introducerii lor in licitatie;
 d) operator al pietei de energie electrica pentru clientii finali mari - persoana juridica ce asigura organizarea si administrarea unui cadru de contractare de energie electrica in conformitate cu reglementarile in vigoare;
   e) participant la piata de energie electrica pentru clientii finali mari - persoana juridica ce se inscrie si respecta conventia de participare la piata de energie electrica pentru clientii finali mari;
   f) piata de energie electrica pentru clientii finali mari - cadru organizat de desfasurare a tranzactiilor cu contracte cu livrare fizica de energie electrica intre clientii finali mari, in calitate de cumparatori, si furnizori, in calitate de vanzatori, organizat si administrat de operatorul pietei de energie electrica pentru clientii finali mari, pe baza unor reguli specifice; tranzactionarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalitati avand ca baza licitatia publica si are ca scop contractarea energiei electrice pe termen mediu (1-5 ani), la un pret transparent, rezultat din echilibrul cererii si al ofertei;
   g) platforma de tranzactionare - sistem informatic stabilit si mentinut de operatorul pietei de energie electrica pentru clientii finali mari in scopul realizarii tranzactiilor pe aceasta piata.


   Art. 4. -
    Abrevierile utilizate in cadrul prezentului regulament au urmatoarele semnificatii:
   a) autoritatea competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
   b) conventie de participare - conventia de participare la piata de energie electrica pentru clientii finali mari;
   c) ENP - elemente din oferta initiatoare supuse discutiei in cadrul etapei de negociere publica;
   d) OP - operator al pietei de energie electrica pentru clientii finali mari;
   e) PMC - piata de energie electrica pentru clientii finali mari;
   f) PS - participant selectat pentru raspuns la oferta;
   g) regulament - regulamentul privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari.

 

   CAPITOLUL IV
 Documente de referinta

 

   Art. 5. -
    Prezentul regulament are la baza, ca document de referinta, Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale.


 CAPITOLUL V
 Cadrul de organizare

 

   Art. 6. -
    OP organizeaza si dezvolta in timp o piata de energie electrica pentru clientii finali mari, cu respectarea urmatoarelor caracteristici:
1. Fiecare ofertant initiator isi defineste oferta de vanzare sau cumparare de energie electrica, caracterizata prin:
   a) o combinatie de produse standard, unde produsul standard are puterea medie orara de 10 MW, cu livrare in urmatoarele variante:
   (i) in banda;
   (ii) in orele de varf de sarcina;
   (iii) in orele de gol de sarcina;
   b) durata livrarii (data de incepere si data de finalizare); aceasta va fi de minimum un an si maximum 5 ani;
   c) pretul de deschidere propus si, dupa caz, formula de ajustare a pretului dupa primul an de livrare; ofertantul trebuie sa specifice si sa includa in pret componenta tg a tarifului de transport, corespunzatoare introducerii de energie electrica in retea, sau, dupa caz, alte tarife aplicabile;
   d) criteriile de selectie, de exemplu, lista indicatorilor de bonitate, comportamentul pe piata de energie electrica etc., pe baza carora se realizeaza calificarea participantilor cu oferte de raspuns in cadrul etapei de selectie; criteriile de selectie nu pot fi mai stricte decat criteriile de credibilitate;
   e) elementele din oferta initiatoare, altele decat pretul, asupra carora ofertantul initiator doreste sa discute in cadrul etapei de negociere publica, pentru identificarea formei finale a contractului;
   f) criteriile de credibilitate indeplinite de participantul initiator (de exemplu: indicatori de bonitate, comportamentul pe piata de energie electrica etc.);
   g) utilizarea obligatorie a contractului-cadru stabilit de catre OP.
2. In termen de doua zile de la primirea unei oferte initiatoare, OP:
   a) verifica conformitatea acesteia cu prevederile reglementarilor aplicabile; refuza oferta initiatoare in cazul in care considera inadecvate criteriile de selectie precizate de catre initiator si posteaza decizia sa pe site-ul propriu;
   b) publica oferta initiatoare; si
   c) anunta initierea de sesiuni de tranzactionare prin negociere publica, stabileste si publica programul de desfasurare a acestora.
3. Participantii constituie o garantie financiara de participare la licitatie in favoarea OP cu cel putin o zi inainte de participarea efectiva la proces.
OP stabileste si publica nivelul garantiei financiare de participare la licitatie in cadrul conventiei de participare. Acesta trebuie sa descurajeze participarea fara intentia de a incheia contractul, dar nu trebuie sa constituie o piedica in calea participarii la licitatie a cat mai multor participanti de buna-credinta.
Garantia trebuie sa fie executabila in cazul retragerii ofertei initiatoare sau in cazul refuzului incheierii contractului rezultat in urma licitatiei.
   4. Selectia participantilor cu oferte de raspuns se realizeaza pe baza garantiilor constituite, a documentelor si criteriilor de selectie precizate de catre initiatorul sesiunii de licitatie. In termen de o zi de la primirea documentelor, OP impreuna cu ofertantul initiator realizeaza selectia si informeaza participantii cu privire la selectarea acestora pentru participarea la urmatoarele etape. Procesul de selectie ramane deschis pe toata durata etapei de negociere publica oricarui participant la PMC cu oferte de raspuns depuse pana cu o zi inainte de ziua licitatiei.
   5. Solicitarile primite din partea altor participanti la PMC de participare la licitatie pe pozitia initiatoare sunt acceptate dupa verificarea de catre OP a indeplinirii de catre acestia a acelorasi criterii de credibilitate ca si participantul initiator si depunerii garantiei de participare. Solicitantii pot depune documentele necesare pana cu o zi inainte de ziua licitatiei, iar OP raspunde in termen de o zi de la primirea acestora. Participantii acceptati pe pozitia initiatoare nu participa la consultarea din etapa de negociere publica.
   6. OP organizeaza etapa de negociere publica, la care participa candidatii calificati dupa etapa de selectie. OP stabileste si publica, in cadrul conventiei de participare, conditiile in care PS participa la negocierea publica. Este de preferat ca OP sa creeze conditii de participare fara a fi obligatorie deplasarea PS la sediul acestuia. Etapa de negociere publica se realizeaza cu respectarea conditiilor urmatoare:
a) subiectul negocierii publice il reprezinta doar ENP;
   b) consultarea are loc concomitent cu toti PS;
   c) pe baza analizei ENP supuse negocierii publice, PS propun oferte de raspuns privind ENP, precum si un pret initial de acceptare;
   d) inregistrarea consultarii, eventualele ENP modificate/ofertele de raspuns sunt postate imediat pe site de catre OP;
   e) orice alt participant la PMC care indeplineste aceleasi criterii de credibilitate ca si ofertantul initiator are dreptul sa constituie garantia de participare necesara in vederea acceptarii oricarei oferte de raspuns considerate avantajoase, in orice moment al procesului; PS a carui oferta de raspuns este agreata are obligatia sa tranzactioneze respectiva oferta de raspuns si cu noul participant;
   f) intr-un termen de 1-3 zile, stabilit de catre OP impreuna cu ofertantul initiator in functie de numarul ofertelor de raspuns, ofertantul initiator analizeaza, impreuna cu OP, ENP din fiecare oferta de raspuns si alege care ENP vor fi introduse in contractul final;
   g) contractul care contine optiunea initiatorului privind ENP este postat imediat pe site de catre OP, iar in termen de o zi de la data publicarii, participantii care au transmis oferte de raspuns pot introduce eventuale contestatii cu privire la ENP din contractul final;
   h) OP posteaza imediat opinia contestatarului, iar in cazul in care considera ca este argumentata, propune o noua etapa de negociere publica;
   i) procesul de negociere se repeta pana cand toate contestatiile acceptate de OP sunt rezolvate in mod public;
   j) forma finala a ENP, stabilita pe baza ofertelor de raspuns primite pe toata durata etapei de negociere publica si acceptate de initiator, este publicata de OP alaturi de celelalte elemente ale contractului si impreuna cu forma finala a ofertei initiatorului.
   7. OP organizeaza sedinte de licitatie in sistem online pentru evaluarea ofertelor de raspuns finale, care se desfasoara pe baza urmatoarelor principii:
   a) oferta initiatorului este reprezentata de o combinatie de produse standard;
   b) la tranzactionarea din aceasta etapa pot participa cu oferte de raspuns oricare dintre PS;
c) in prima faza de licitare, cea unilaterala, participantul initiator nu isi poate modifica pretul propus; ofertele de raspuns pot fi modificate/retrase/anulate pe parcursul acestei etape, in functie de strategia proprie de ofertare sau de evolutia pietei, toate aceste operatiuni fiind vizibile public; ofertele ce se intalnesc nu vor mai fi incluse in etapa de licitare multilaterala;
   d) in a doua etapa de licitare, cea multilaterala, se realizeaza corelarea automata a cererii cu oferta; in aceasta etapa si participantii de pe pozitia initiatorului au dreptul sa modifice pretul in sensul intalnirii cererii cu oferta;
   e) daca in oferta initiatorului a existat conditia contractarii integrale a cantitatii solicitate, iar dupa derularea procesului prezentat mai sus oferta participantului initiator nu a fost executata integral, OP organizeaza, dupa o zi, o noua sesiune de licitatie, in care se permite introducerea/modificarea/anularea ordinelor de catre toti participantii la licitatie, reluandu-se procesul de licitare pentru intreaga cantitate sau doar pentru cea netranzactionata, in functie de optiunea initiatorului;
   f) toate operatiunile de licitare electronica sunt disponibile participantilor la piata si de la distanta. Inregistrarea ecranului sintetic al licitatiilor este postata de OP pe site-ul propriu in maximum o ora de la finalizare, fiind vizibile public fara restrictii.
   8. Ofertele care au condus la incheierea de tranzactii determina obligatia participantilor de a incheia contractul publicat impreuna cu oferta finala a initiatorului, la pretul stabilit prin licitatie.
   9. OP verifica conformitatea contractului semnat de parti cu contractul publicat impreuna cu oferta finala a initiatorului si elibereaza garantiile financiare de participare la licitatie depuse de participanti, in cazul conformitatii. Contractul semnat nu trebuie sa permita modificarea/completarea pe durata derularii sale sau prelungirea sa dupa finalizare.
   10. In cazul retragerii ofertelor initiatoare inainte de organizarea etapelor sesiunii de tranzactionare sau in cazul refuzului de semnare a contractului de catre una din parti, OP executa garantia financiara de participare la licitatie constituita in favoarea sa si asigura virarea contravalorii garantiei, astfel:
a) in mod egal, partilor care au depus documentatia necesara sau, dupa caz, oferte de raspuns, in cazul in care a fost retrasa o oferta initiatoare;
   b) partii de pe pozitia ofertei initiatoare, in cazul refuzului incheierii contractului de catre ofertantul respondent declarat castigator in cadrul licitatiei;
   c) in mod proportional, partilor declarate castigatoare, in cazul refuzului incheierii contractului de catre participantul de pe pozitia initiatorului;
   d) participantului initiator, in cazul in care oferta a fost retrasa inainte de data licitatiei si nu a fost primita nicio oferta de raspuns pana la data retragerii, dupa ce OP a aplicat in prealabil un procent penalizator de 25% in favoarea sa.
   11. Tariful perceput de OP este stabilit prin conventia de participare si depinde de numarul de zile efectiv utilizate pentru etapa de negociere publica.

 

   CAPITOLUL VI
 Participarea la PMC

 

   Art. 7. -
    Participarea la PMC este voluntara.


   Art. 8. -
    Inregistrarea participantilor la piata se face la solicitarea scrisa a acestora, adresata OP conform procedurilor operationale specifice, dupa semnarea de catre reprezentantul autorizat al solicitantului a conventiei de participare.


   Art. 9. -
    OP stabileste continutul-cadru al conventiei de participare la PMC, care cuprinde drepturile si responsabilitatile reciproce ale OP si ale fiecarui participant la aceasta piata. OP face publica conventia de participare pe pagina sa web, dupa parcurgerea unui proces de consultare publica.


   Art. 10. -
    Un participant la piata se poate retrage din proprie initiativa de la PMC in baza unei instiintari in scris semnate de reprezentantul autorizat al participantului la piata.


   Art. 11. -
    OP poate suspenda sau revoca inregistrarea unui participant la PMC in oricare dintre urmatoarele cazuri:
   a) nu mai indeplineste conditiile necesare pentru inregistrarea ca participant la aceasta piata definite in procedurile specifice;
   b) nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin conform prezentului regulament;
   c) nu respecta conventia de participare la aceasta piata.


   Art. 12. -
    Inscrierea/Suspendarea/Revocarea participantilor, depunerea ofertelor si organizarea licitatiilor se desfasoara in conformitate cu procedurile operationale specifice elaborate de OP si publicate pe pagina sa web dupa ce au fost supuse dezbaterii participantilor la piata.

 


CAPITOLUL VII
 Transparenta PMC

 

   Art. 13. -
    OP publica pe pagina sa web, in interval de maximum 4 ore de la finalizarea fiecarei etape, toate datele aferente procesului de tranzactionare:
   1. numele participantului initiator;
   2. oferta initiatoare;
   3. combinatia de produse standard ofertate;
   4. perioada de livrare;
   5. pretul de deschidere;
   6. lista participantilor care au participat la proces cu oferte de raspuns si/sau pe pozitia initiatoare;
   7. ofertele de raspuns;
   8. inregistrarea sesiunilor de negociere publica si a desfasurarii licitatiilor;
   9. contestatiile primite;
   10. eventualele decizii ale OP;
   11. rezultatele obtinute pe parcursul procesului de tranzactionare;
   12. cantitatile tranzactionate;
   13. preturile de adjudecare a ofertelor;
   14. numele participantilor castigatori.


   Art. 14. -
    Datele publicate pe pagina web a OP sunt disponibile pe toata perioada derularii contractului; elementele specifice ale contractului fata de contractul-cadru sunt evidentiate explicit.


   Art. 15. -
    OP publica pe pagina sa web tariful perceput pentru serviciul efectuat in calitate de OP si toate procedurile/avizele aferente acestei piete.

 

   CAPITOLUL VIII
 Dispozitii tranzitorii si finale

 

   Art. 16. -
    OP elaboreaza, actualizeaza ori de cate ori este nevoie, pe baza unui proces transparent de consultare cu participantii la piata de energie electrica, si publica procedurile operationale corespunzatoare functionarii PMC.
 

  Art. 17. -
    OP supravegheaza functionarea PMC pe care o administreaza, publica rapoarte periodice si indici calculati in baza rezultatelor acestei piete, in scopul stabilirii unor referinte corecte de pret pentru piata de energie electrica; supravegherea se realizeaza in baza procedurii proprii de monitorizare stabilite in conformitate cu cadrul de reglementare in vigoare.

 
03/01/2013 - Acest articol a fost citit de 3220 ori Recomanda
 
 Nota acordata: 3 (data de 33 vizitatori)
 
Produse si servicii ale companiilor Companiile active sunt aici
Alte stiri din categoria "Legislatie"
Stirile anterioare
Noi reglementari pentru A.N.R.E.
Noua legislatie de colectare a deseurilor...
Noua Directiva 2012/19/UE privind deseurile de...
Legea ANRE a fost aprobata de Senat
Bugetarea veniturilor si a costurilor in...
 
Ghidelectric.ro | electrice si automatizari  | TOP STORYNoua BSP41 pentru identificarea simpl─â a tablourilor electrice

imprimanta idenficare tablouri electrice
Firele, cablurile ╚Öi componentele identificate corect v─â ofer─â imediat o imagine clar─â privind modul de func╚Ťionare ╚Öi de conectare a unui tablou electric.


Tablourile electrice pot fi identificate acum mai eficient cu noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41.


Identifica╚Ťi toate blocurile terminale


Noua imprimant─â de identificare a firelor ╚Öi tablourilor BSP41 poate imprima pe etichete de identificare rigide pentru toate m─ârcile majore de blocuri terminale ╚Öi componente pentru tablouri electrice. Cu BSP41, constructorii de tablouri nu mai au nevoie de câte o imprimant─â de etichete rigide pentru fiecare marc─â utilizat─â. Brady Corporation ofer─â o list─â de m─ârci de blocuri terminale care au fost testate în privin╚Ťa compatibilit─â╚Ťii cu noua BSP41.


... Citeste articolul
Login
E-mail:
Parola:
cont nou am uitat parola
Fumeaza electronic
Abonare la newsletter
E-mail:

Portal electric si automatizari din Romania pentru firme cu profil echipament electric si electricieni autorizati


Situri Partenere Portal Electric: https.www.avocatiasiduhnea.ro| fisamedicalaiasi.ro| Rocco Piese | studio 20 | www h2on ro | focusrent ro | melkior | komsitravel ro | www.plantmaster.ro | http www scauneonline ro | Rexed |
Pentru web masteri  |  Harta site  |  RSS Ghid Electric