Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate


ghidelectric.ro
Marti, 25 Iunie 2024
Ne gasiti si pe:            

Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate


Noutati privind conditiile si cerintele tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, autorizarea functionarii, exploatarea, repararea, verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor de distributie gaze petroliere lichefiate (GPL).

Instalatii_de_distributie_gaze

In Monitorul Oficial al Romaniei nr.385 bis din 10.06.2010, a fost publicata prescriptia tehnica ISCIR PT C 8 – 2010 "Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate". Aceasta prescriptie tehnica a fost aprobata cu ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de afaceri nr.663 din 12.04.2010 si a intrat in vigoare la 30 de zile de la publicare. Prescriptia are drept scop stabilirea conditiilor si cerintelor tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, autorizarea functionarii, exploatarea, verificarea tehnica periodica, intretinerea, verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic pentru instalatiile GPL.
 
Prescriptia PT C8 - 2010 este intocmita in concordanta cu principalele acte normative care reglementeaza domeniul prezentat in acest articol si anume:
a) Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.240 din 27 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 b) Hotararea Guvernului nr.1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr.584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.404 din 16 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 d) Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.633 din 21 iulie 2006;
 e) Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.646 din 26 iulie 2006;
 Prevederile prescriptiei tehnice PT C 8 – 2010 se aplica urmatoarelor categorii de instalatii de distributie GPL:
 a) instalatii de distributie GPL la autovehicule tip SKID (monobloc);
 b) instalatii de distributie GPL la autovehicule, montate la locul de functionare;
 c) instalatii de distributie GPL la consumatori casnici si/sau industriali, montate la locul de functionare.
 Nu intra sub incidenta prevederilor acestei prescriptii tehnice instalatiile GPL (recipientele si conductele aferente) din cadrul liniilor tehnologice de producere a GPL si depozitelor industriale.

 Recipientele sub presiune din componenta instalatiilor GPL se pot instala:
 - suprateran;
 - suprateran acoperit cu pamant sau nisip;
 - subteran acoperit cu pamant sau nisip.

 Instalatiile GPL si echipamentele din componenta acestora trebuie sa corespunda conditiilor climaterice din Romania si anume:
 - temperatura maxima admisibila de lucru: +50°C;
 - temperatura minima admisibila de lucru: intre -40°C si -20°C;
 
La instalatiile GPL de distributie la consumatorii casnici si/sau industriali se utilizeaza 3 trepte de presiune:
 - treapta I – presiune inalta, cuprinsa intre 18 si 2 bar inclusiv;
 - treapta II – presiune medie, cuprinsa intre 2 si 0,05 bar inclusiv;
 - treapta III – presiune joasa, sub 0,05 bar.

 In instalatiile GPL de distributie la consumatorii industriali se pot utiliza toate treptele de presiune.
 In instalatiile GPL de distributie la consumatorii casnici se utilizeaza numai treptele de medie si joasa presiune, imediat dupa iesirea din recipientul (recipientele) de stocare si pana la limita cladirilor, iar in cladiri numai treapta de joasa presiune.
 
A. Instalarea si montarea instalatiilor GPL
 Instalarea este definita de PT C8 – 2010 ca fiind activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalatii/echipament la locul utilizarii si/sau de conectare la alte instalatii sau echipamente, in vederea asigurarii conditiilor de functionare.

 Montarea este activitatea de imbinare a componentelor unei instalatii/echipament, conform documentatiei tehnice, in vederea functionarii acesteia/ acestuia.

Instalarea/montarea instalatiilor GPL se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
 Instalatiile GPL sunt instalate/montate dupa obtinerea, in prealabil, a avizului obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR.

 In avizul obligatoriu de instalare se precizeaza caracteristicile tehnice principale ale tuturor recipientelor din componenta instalatiilor GPL.
 Instalarea instalatiilor GPL tip SKID se efectueaza conform documentatiei tehnice care a stat la baza obtinerii avizului obligatoriu de instalare.
 Montarea instalatiilor GPL se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de montare, care trebuie sa fie avizata, inainte de inceperea lucrarilor de montare, de catre un responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare/reparare (R.A.D.T.P.)
 Instalatiile GPL trebuie sa fie protejate cu dispozitive de siguranta impotriva cresterii presiunii peste limitele de functionare admise.
 Verificarea tehnica a instalatiei GPL, in timpul si la finalul lucrarilor de montare, se efectueaza de catre personalul tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor (R.S.L.), al persoanei juridice montatoare, atestat de catre ISCIR.
 Dupa montare, persoana juridica care a efectuat lucrarile de montare intocmeste o documentatie tehnica conform cerintelor PT C8 - 2010. Pentru serviciile prestate, persoanele juridice autorizate de catre ISCIR pentru montarea instalatiei trebuie sa elibereze o declaratie de conformitate.
 Pe instalatia GPL se aplica la final placa de timbru conform documentatiei tehnice.
 
B. Autorizarea functionarii instalatiilor GPL
 Instalatiile GPL pot fi date in exploatare numai daca detinatorul/utilizatorul a obtinut autorizarea functionarii.
Autorizarea functionarii instalatiilor GPL se efectueaza de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
 Se admite autorizarea functionarii urmatoarelor tipuri de instalatii GPL:
 a) instalatii GPL noi care respecta cerintele privind introducerea pe piata, stabilite de reglementarile nationale care transpun directivele europene aplicabile: HG 584/2004.
b) instalatii GPL vechi care au mai functionat si:
 - provin din Uniunea Europeana:
 1) care respecta cerintele prevazute la introducerea pe piata stabilite prin directivele europene 97/23/EC ;
2) care au fost construite anterior intrarii in vigoare a directivelor europene aplicabile si care au fost introduse pe piata cu respectarea reglementarilor nationale ale statului membru in care au fost construite;
 - provin din afara Uniunii Europene si care respecta cerintele prevazute la introducerea pe piata stabilite prin directivele europene aplicabile.
 Pentru obtinerea autorizarii functionarii instalatiei GPL, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueaza urmatoarele:
 a) verificarea documentatiei tehnice a instalatiei GPL conform cerintelor PT C8 – 2010;
 b) verificarea documentatiei tehnice de instalare/documentatiei tehnice preliminare de montare, dupa caz;
 c) revizia interioara;
 d) incercarea la presiune hidraulica;
 e) verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta;
 f) incercarea de etanseitate a instalatiei GPL;
 Instalatiile GPL autorizate sa functioneze se inregistreaza in evidenta ISCIR. De asemenea pentru ele se elibereaza cartea recipientului (pentru fiecare recipient din componenta instalatiilor GPL).
 
C. Repararea instalatiilor GPL
Repararea instalatiilor GPL se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Cerinta de autorizare pentru reparare nu se aplica producatorilor care repara instalatii GPL fabricate de catre ei.
 Lucrarile de reparare a instalatiilor GPL, care se verifica de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constau in:
 a) inlocuirea conductelor si a armaturilor asamblate prin sudare, din cadrul instalatiilor GPL;
 b) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi, refacerea sau remedierea celor existente;
 c) incarcarea prin sudare a elementelor sub presiune care prezinta coroziuni, eroziuni sau pori, izolat sau grupat.
 Inaintea inceperii lucrarilor de reparare, reparatorul intocmeste un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare, care se inainteaza la ISCIR in vederea acceptarii.
 Dupa finalizarea lucrarilor de reparare, reparatorul intocmeste documentatia tehnica de reparare. Verificarile tehnice care se efectueaza acum sunt:
 - verificarea documentatiei tehnice de reparare si
 - verificarea, in concordanta cu documentatia tehnica, a modului in care au fost efectuate lucrarile de reparare.

D. Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic
 Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic a instalatiilor GPL se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE.
Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic se efectueaza in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanente si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a instalatiilor GPL.
 ISCIR autorizeaza persoanele juridice pentru urmatoarele activitati in domeniul instalatiilor GPL:
 - instalarea instalatiilor GPL;
 - montarea instalatiilor GPL;
 - repararea instalatiilor GPL;
 - intretinerea instalatiilor GPL;
 - verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic.
 
Sursa: TehnicaInstalatiilor

Comenteaza aici

 
04/08/2011 - Acest articol a fost citit de 3009 ori Recomanda
 
 Nota acordata: 0 (data de 53 vizitatori)
 
Produse si servicii ale companiilor Companiile active sunt aici
Alte stiri din categoria "Amenajari instalatii electrice"
Stirile anterioare
Eticheta A de eficienta energetica pentru...
EnergoBit a sustinut Proiectiile de Gala la...
GE Energy lanseaza incarcatorul pentru vehicule...
Vom plati mai mult la curent in 2011
Fondurile Europene impulsioneaza aplicatiile...
Stirile urmatoare
UPS, ideal pentru situatiile de avarie
Guvernul reia programul de electrificare a tarii
Eficientizare energetica la Vulcan
Danfoss: Livrari de tehnologii eficiente...
GE ilumineaza Tower Bridge cu ocazia Jocurilor...
 
Ghidelectric.ro | electrice si automatizari  | TOP STORYNoua BSP41 pentru identificarea simplă a tablourilor electrice

imprimanta idenficare tablouri electrice
Firele, cablurile și componentele identificate corect vă oferă imediat o imagine clară privind modul de funcționare și de conectare a unui tablou electric.


Tablourile electrice pot fi identificate acum mai eficient cu noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41.


Identificați toate blocurile terminale


Noua imprimantă de identificare a firelor și tablourilor BSP41 poate imprima pe etichete de identificare rigide pentru toate mărcile majore de blocuri terminale și componente pentru tablouri electrice. Cu BSP41, constructorii de tablouri nu mai au nevoie de câte o imprimantă de etichete rigide pentru fiecare marcă utilizată. Brady Corporation oferă o listă de mărci de blocuri terminale care au fost testate în privința compatibilității cu noua BSP41.


... Citeste articolul
Login
E-mail:
Parola:
cont nou am uitat parola
Fumeaza electronic
Abonare la newsletter
E-mail:

Portal electric si automatizari din Romania pentru firme cu profil echipament electric si electricieni autorizati


Situri Partenere Portal Electric: https.www.avocatiasiduhnea.ro| fisamedicalaiasi.ro| Rocco Piese | studio 20 | www h2on ro | focusrent ro | melkior | komsitravel ro | www.plantmaster.ro | http www scauneonline ro | Rexed |
Pentru web masteri  |  Harta site  |  RSS Ghid Electric